Annuleringsvoorwaarden Bloei Holistisch Coaching

Annulering door deelnemer individuele behandelingen:
Indien het niet mogelijk is om deze afspraak na te komen, kan deze 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.
Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor 50% in rekening gebracht.

Annulering door deelnemer workshops en trainingen:
Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk (per e-mail).
Bij annulering brengt Bloei Coaching kosten in rekening:
Tot drie weken voor aanvang van de training: 50% van het totale bedrag.
Minder dan drie weken voor aanvang: het gehele bedrag.
Bent u verhinderd, dan kunt u kosteloos een vervangende kandidaat
voorstellen, mits deze ook voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
U geeft deze wijziging tijdig door aan Bloei Coaching.

Annulering door Bloei Holistisch Coaching:
Bij onvoldoende aanmeldingen kan de training/ workshops door Bloei Coaching worden geannuleerd.
U ontvangt na het sluiten van de inschrijftermijn
bericht.
Bloei Coaching is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de
geleden schade.
Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van
de trainer, een training geen doorgang kan vinden, wordt door Bloei Coaching een nieuwe datum vastgesteld.
Alle deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.
Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en Bloei Coaching in feite opgezegd.
Deelnemers dienen schriftelijk akkoord te gaan met de nieuwe datum.
Degenen die zich niet opnieuw aanmelden voor de training op de nieuwe
datum zijn geen annuleringskosten of deelnemerskosten verschuldigd.